Ceremonia humanistyczna a prawo

Mimo że w Polsce nie ma instytucji klasycznego związku partnerskiego, to prawo pozwala na jego stworzenie. W Polsce prawo dopuszcza zawieranie tzw. „umów nienazwanych”, a zatem umów, których zarówno tytuł, jak i postanowienia w nich zawarte, strony mogą kształtować na tyle, na ile nie naruszają innych przepisów prawa. Dodatkowym zabezpieczeniem jest nadanie im formy aktu notarialnego. Wymaga to wizyty u…