Ceremonia humanistyczna a prawo

Ceremonia humanistyczna a prawo

Mimo że w Polsce nie ma instytucji klasycznego związku partnerskiego, to prawo pozwala na jego stworzenie. W Polsce prawo dopuszcza zawieranie tzw. „umów nienazwanych”, a zatem umów, których zarówno tytuł, jak i postanowienia w nich zawarte, strony mogą kształtować na tyle, na ile nie naruszają innych przepisów prawa. Dodatkowym zabezpieczeniem jest nadanie im formy aktu notarialnego. Wymaga to wizyty u notariusza, ale zwiększa moc takiej umowy. Strony umowy (Partnerzy) mogą określić wszelkie wzajemne prawa i obowiązki.
W uzasadnionych przypadkach notariusz może dokonać czynności sporządzenia umowy poza kancelarią notarialną: jest zatem możliwość udziału notariusza w ceremonii humanistycznej.

Ślub humanistyczny dla par homoseksualnych

Innym rozwiązaniem dla par jednopłciowych jest ślub poza granicami, a organizacja ceremonii humanistycznej i wesela w Polsce, wśród przyjaciół i rodziny. Jest 29 krajów i regionów świata uznaje małżeństwo za związek dwojga ludzi – niezależnie od ich płci. Najbliżej nas: Austria, Belgia, Dania , Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja. Jest to jednak rozwiązanie odpowiednie dla osób żyjących za granicą, gdyż w Polsce takie związki nie są uznawane w świetle prawa.