Co to jest ślub humanistyczny?

Co to jest ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny jest alternatywnym rozwiązaniem dla ślubu kościelnego i cywilnego. Jest to symboliczna forma zawarcia małżeństwa, która pozwala Parze Młodej zorganizować szytą na miarę ceremonię ślubną, podczas której złoży swoją własną, osobistą przysięgę. To ceremonia przebiegająca od początku do końca według scenariusza ustalonego z Państwem Młodymi i ciesząca się na świecie coraz większą popularnością.

Przysięga wygłaszana w dniu ślubu jest wyjątkowa: żaden gość nie wie, jakie słowa padną z ust Zakochanych. Przysięga jest bardzo osobista i emocjonalna. Akcent przysięgi kładzie nacisk na emocje, przeżycia, pragnienia pary młodej, nie zaś na względy formalne i religijne. Odwołuje się do wspólnej historii, często narzeczeństwa, wspólnie spędzonych chwil, sytuacji trudnych i tych najpiękniejszych. Ślub humanistyczny nie wymaga obecności świadków, chyba że tego sobie właśnie życzą Zakochani. Akt ślubu Narzeczeni podpisują tylko na własne życzenie. Zazwyczaj młodzi małżonkowie wymieniają również obrączki czyli najbardziej charakterystyczny symbol każdej ceremonii zaślubin. Osoby, które udzielają ślubów humanistycznych to tzw. Mistrzowie Ceremonii lub celebranci. Powinni mieć dobrą dykcję, a także umieć się wczuć w uroczystą atmosferę ceremonii. . Perfect2 gwarantuje nie tylko owocną współpracę, ale także pełen profesjonalizm przy organizacji i prowadzeniu ślubu humanistycznego.

Ślub humanistyczny a cywilny

Żeby zalegalizować swój związek, Pary Młode zazwyczaj zawierają ślub cywilny przed lub po ślubie humanistycznym. Ceremonia humanistyczna odbywa się bez udziału księdza, często również bez przedstawiciela Urzędu Stanu Cywilnego. Czasem na uroczystości pojawia się urzędnik USC – takie dwa w jednym. Możliwości jest zatem kilka. W Polsce śluby humanistyczne mają wymiar symboliczny, w krajach zachodnich nie są niczym nowym. Są w Europie kraje, w których ceremonia ma moc prawną. Śluby humanistyczne cieszą się dużą popularnością w krajach zachodnich, ale w Polsce to wciąż nowość. Są bardzo popularne m.in. na Wyspach Brytyjskich; w Szkocji liczba zawieranych ślubów humanistycznych przekroczyła liczbę ślubów katolickich.

A kto może wziąć ślub humanistyczny? Pawie każdy, choć istnieje kilka ograniczeń. Osoby, które zdecydowały się na ślub humanistyczny muszą respektować przepisy prawa cywilnego zawarte w art. 10-15 Kodeksu Rodzinnego:

• ślub humanistyczny może wziąć tylko osoba pełnoletnia; w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą opiekunów prawnych, za mąż może także wyjść kobieta, która ukończyła 16 lat.

• ślub humanistyczny nie może zostać udzielony osobie, która jest ubezwłasnowolniona lub nie jest w pełni władz umysłowych, albo pozostaje w innym związku małżeńskim.

• ślub humanistyczny nie może zostać udzielony osobom spokrewnionym w linii prostej.