Dla kogo ceremonia humanistyczna?

Dla kogo ceremonia humanistyczna?

Śluby humanistyczne są doskonałą alternatywą dla par, które lubią niepowtarzalne rozwiązania i chcą, aby ich ślub miał charakter wyjątkowy. Jednocześnie nie chcą brać ślubu kościelnego lub nie utożsamiają się z jakimkolwiek wyznaniem. Ślub humanistyczny jest dla prawie dla każdego. Osoby, które zdecydowały się na ślub humanistyczny muszą respektować przepisy prawa cywilnego zawarte w art. 10-15 Kodeksu Rodzinnego:

  • ślub humanistyczny może wziąć tylko osoba pełnoletnia; w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą opiekunów prawnych, za mąż może także wyjść kobieta, która ukończyła 16 lat.
  • ślub humanistyczny nie może zostać udzielony osobie, która jest ubezwłasnowolniona lub nie jest w pełni władz umysłowych, albo pozostaje w innym związku małżeńskim.
  • ślub humanistyczny nie może zostać udzielony osobom spokrewnionym w linii prostej.

Ceremonia przeznaczona jest w szczególności dla Par marzących o osobistej ceremonii i/lub natrafiających na przeszkody takie jak:

  • nieosobisty charakter ceremonii w urzędzie nie odpowiada Państwu Młodym z różnych przyczyn ślub wyznaniowy nie może być brany pod uwagę (osoby niewierzące lub ponownie wchodzące w związek małżeński)
  • termin i godzina zaproponowana w urzędzie nie jest odpowiednia
  • pary międzynarodowe, które marzą o ceremonii o charakterze międzynarodowym. Ideą ślubów humanistycznych jest to, aby wszyscy mogli się porozumieć i czuć swobodnie. Mistrzowie Ceremonii Perfect2 swobodnie posługują się kilkoma językami obcymi. Często istnieje również możliwość prowadzenia dwujęzycznego ślubu, tak aby rodzina i przyjaciele pary młodej czuli się pod opieką!
  • pary jednopłciowe (które np. zalegalizowały już swój związek za granicą). W Polsce pary LGBT nie mają możliwości, aby zawrzeć związek małżeński. Ślub humanistyczny okazuje się być idealnym rozwiązaniem, aby zorganizować piękną uroczystość dla najbliższej rodziny i przyjaciół. Dodatkowo możecie podpisać również umowę partnerską, która pozwoli Wam uzyskać część praw zarezerwowanych dla małżeństw. Część par decyduje się również na zalegalizowanie związku za granicą, a ślub humanistyczny w Polsce to rozwiązanie, aby celebrować ten czas z rodziną. 

Większość par decyduje się jednocześnie na ślub w USC (aby umowa miała moc prawną). Ślub cywilny nie odbywa się jednak w tym samym terminie, planowany jest najczęściej niezależnie od ślubu humanistycznego i wesela. Obojętnie z jakiego powodu zdecydujecie się na ślub humanistyczny, obiecujemy ze będzie to jeden z najpiękniejszych dni w Waszym życiu.