Jaki ślub mogą zawrzeć pary jednopłciowe?

Jaki ślub mogą zawrzeć pary jednopłciowe?

Zawieranie małżeństw jednopłciowych wciąż jest i pewnie jeszcze długo będzie w Polsce niemożliwe. Na szczęście presja społeczna narasta, a dzięki debatom publicznym, gdzie problem jest podnoszony, coraz więcej osób opowiada się i popiera możliwość zawierania ślubów homoseksualnych. W krajach, w których śluby par jednopłciowych zostały zalegalizowane, małżeństwa określane są przez tamtejsze prawo jako związek cywilny, który wiąże małżonków emocjonalnie, prawnie i ekonomicznie. Jest on instytucją społeczną, pełnoprawnym małżeństwem, na równi ze związkami heteroseksualnymi, zawieranymi przez kobiety i mężczyzn. W Polsce kodeks jednak stanowi : ‘w Polsce małżeństwo może zawrzeć jedynie kobieta i mężczyzna (…)’.

Warto zastanowić się, jaką alternatywę dla ślubu cywilnego czy kościelnego w Polsce, mają pary tej samej płci.

Pary jednopłciowe mogą przystąpić w Polsce wyłącznie do ślubu humanistycznego, który jest afirmacją tolerancji i różnorodności. Śluby humanistyczne nie mają w Polsce znaczenia cywilnoprawnego, natomiast bardzo duże znaczenie społeczne.

Mimo że w Polsce nie ma instytucji klasycznego związku partnerskiego, to prawo pozwala na jego stworzenie. W Polsce prawo dopuszcza zawieranie tzw. „umów nienazwanych”, a zatem umów, których zarówno tytuł, jak i postanowienia w nich zawarte, strony mogą kształtować na tyle, na ile nie naruszają innych przepisów prawa. Dodatkowym zabezpieczeniem jest nadanie im formy aktu notarialnego. Wymaga to wizyty u notariusza, ale zwiększa moc takiej umowy. Strony umowy (Partnerzy) mogą określić wszelkie wzajemne prawa i obowiązki.
W uzasadnionych przypadkach notariusz może dokonać czynności sporządzenia umowy poza kancelarią notarialną: jest zatem możliwość udziału notariusza w ceremonii humanistycznej.


Innym rozwiązaniem dla par jednopłciowych jest ślub poza granicami, a organizacja ceremonii humanistycznej i wesela w Polsce, wśród przyjaciół i rodziny. Jest 29 krajów i regionów świata uznaje małżeństwo za związek dwojga ludzi – niezależnie od ich płci. Najbliżej nas: Austria, Belgia, Dania , Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja. Jest to jednak rozwiązanie odpowiednie dla osób żyjących za granicą, gdyż w Polsce takie związki nie są uznawane w świetle prawa.